Bij12

BIJ12 werkt aan een ICT-infrastructuur ter ondersteuning van het nieuwe subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer (ANLb 2016). Doel van de

Read More

RVO.nl

De rijksoverheid zet sinds enkele jaren in op een clustering en bundeling van uitvoeringsinstanties en toezichthouders. Zo is ook besloten de

Read More

ProRail

Bij ProRail heeft het programma Fun2Share als doel de implementatie van SharePoint Online/OFFICE 365 als nieuw samenwerkingsplatform, intranet en

Read More

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is bezig met de ontwikkeling en implementatie van een grootschalig terreinbeheersysteem (CMSi). Dit systeem ondersteunt het

Read More

NVWA

NVWA is bezig met een grootschalig veranderprogramma Blik op 2017 in opdracht van de Tweede Kamer. Dit programma betreft het herinrichten van

Read More