Wat is ketenmanagement en ketenarchitectuur?

Ketenmanagement staat binnen het overheidsdomein steeds meer in de belangstelling. Overheid en bedrijfsleven zoeken elkaar – soms noodgedwongen – op om administratieve lasten te verlichten en tegemoet te komen aan de vragen van consument en bedrijfsleven. Daar waar ketenpartners samenwerken om toegevoegde waarde te creëren, vormt de ketenarchitectuur hét instrument voor optimalisatie van de keten. Door ontwikkeling van de ketenarchitectuur wordt de brug geslagen tussen de belangen, processen, gegevens, organisatie en automatisering van de verschillende schakels in de keten. Een keten definiëren wij als: ‘Een samenhangende combinatie van zelfstandige organisaties die samenwerken om een gedeeld doel te bereiken, waarbij de toegevoegde waarde van ieder van de individuele organisaties op voorhand bekend is’. In deze definitie bestaat de keten uit een aaneenschakeling van individuele organisaties. Een veelgebruikte definitie van een organisatie is: ‘Een samenwerkend geheel van mensen en middelen gericht op het bereiken van een bepaalde missie’.

Ketenmanagement met Vellekoop & Meesters

Ook voor ketenmanagement vraagstukken kun je bij Vellekoop & Meesters (V&M) een vakkundige specialist inhuren. Wij helpen bij het in kaart brengen van de verschillende ketenpartijen en helpen bij het formuleren van een ketenstrategie voor alle ketenpartners. En begeleiden vervolgens het traject van begin tot eind. 

Met goed ketenmanagement kunnen we:

• een gezamenlijke ketenmissie kunnen formuleren;

• de ketenmissie kunnen ontrafelen in processen die uitgevoerd moeten worden;

• de hierbij betrokken actoren kunnen duiden, hun (soms tegengestelde) belangen leren kennen en hier behendig tussen kunnen manoeuvreren;

• passende integratiestrategieën kunnen kiezen;

• het optimalisatieproces van de totale keten beter kunnen faseren, beheersen en daardoor beter kunnen besturen.

Projectleider inspectiedienst over V&M-er
“Hij heeft de analyses voortreffelijk gedaan. Het project was heel complex. Hij bijt zich er goed in vast, verdiept zich. Hij heeft goede schriftelijke en mondelinge adviesvaardigheden, zijn adviezen zijn altijd goed onderbouwd. Hij is nog jong en heel erg slim. Pakt dingen snel op, weet zelf wat hij moet doen. Ik heb een heel goede indruk van hem. Hij is een belangrijke schakel in het project, die je echt tot het einde wilt betrekken. Qua ontwikkeling: hij heeft veel in zijn mars. Zeker voor complexe zaken.”

Praktijkcase:

Onze collega Caroliene Steltenpool werkt als projectleider / business analist informatievoorziening met meerdere ketenpartijen samen aan het opzetten van de regietafel voor het verbeteren van de asielsamenwerking. 

Lees hier meer over op: https://www.vreemdelingenvisie.nl/vreemdelingenvisie/2021/09/regietafel