Wet open overheid (WOO)

De wet open overheid (WOO) is een initiatiefwet uit 2012 die op dit moment nog moet worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Gebeurt dat, dan treedt hij op 1 januari 2022 in werking. De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Hiermee is het de vervanger van de wet openbaarheid van bestuur (WOB), die momenteel van kracht is. Het idee achter de initiatiefwet is om data actief openbaar te maken (publiceren). Dit in tegenstelling tot de WOB, die vooral uitgaat van opvraagbare data (passief openbaarmaken). Door de actieve openbaarmaking zijn overheden verplicht om de informatiehuishouding te optimaliseren en te ordenen. Vellekoop & Meesters verwacht dat vele partijen bij de invoering van de WOO hier problemen mee gaan krijgen. De adviseurs van Vellekoop & Meesters zijn in staat om binnen afzienbare tijd gegevensstromen en datamodellen in kaart te brengen, om hiermee de implementatie van de Wet Open Overheid te vereenvoudigen.
Projectleider inspectiedienst over V&M-er
“Hij heeft de analyses voortreffelijk gedaan. Het project was heel complex. Hij bijt zich er goed in vast, verdiept zich. Hij heeft goede schriftelijke en mondelinge adviesvaardigheden, zijn adviezen zijn altijd goed onderbouwd. Hij is nog jong en heel erg slim. Pakt dingen snel op, weet zelf wat hij moet doen. Ik heb een heel goede indruk van hem. Hij is een belangrijke schakel in het project, die je echt tot het einde wilt betrekken. Qua ontwikkeling: hij heeft veel in zijn mars. Zeker voor complexe zaken.”