Wet digitale overheid (Wdo)

De wet digitale overheid (Wdo) is een wet die het gevolg is van de digitalisatie van de Nederlandse overheid. Steeds meer organisaties maken gebruiken van klantportalen en berichtenboxen om diensten te verlenen aan burgers en bedrijven en inzicht te geven in de status van aanvragen etc. Met de Wdo wil men regelen dat burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-) overheid. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. Hiermee implementeert Nederland de EU richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps. Met een ruime ervaring op het gebied van de digitale overheid en toegangsverlening (o.a. bij eID-voorzieningen, DigiD-toegang) kunnen de adviseurs van Vellekoop & Meesters helpen bij de implementatie van de Wdo voor overheden. Dit kan door het aanpassen van het informatiebeveiligingsbeleid, het in kaart brengen en categoriseren van de (digitale) diensten of bij het invoeren van toegangsmiddelen.
Projectleider inspectiedienst over V&M-er
“Hij heeft de analyses voortreffelijk gedaan. Het project was heel complex. Hij bijt zich er goed in vast, verdiept zich. Hij heeft goede schriftelijke en mondelinge adviesvaardigheden, zijn adviezen zijn altijd goed onderbouwd. Hij is nog jong en heel erg slim. Pakt dingen snel op, weet zelf wat hij moet doen. Ik heb een heel goede indruk van hem. Hij is een belangrijke schakel in het project, die je echt tot het einde wilt betrekken. Qua ontwikkeling: hij heeft veel in zijn mars. Zeker voor complexe zaken.”