Programmamanager bij Vellekoop en Meesters

De komende jaren zal het ICT landschap van veel overheidspartijen flink veranderen, door gebruik van nieuwe technieken, maar vooral ook door de invoering van nieuwe wetgeving. De verwachting is dat een groot aantal programma’s voor implementatie van wetgeving zal worden opgestart. In de optiek van Vellekoop & Meesters is de invulling van de functie als programmamanager hiervoor cruciaal. De programmamanager moet in staat zijn om én intern leiding te geven aan meerdere projecten én in staat zijn om de buitenwereld goed te managen. Hiervoor is een programmamanager nodig die scherp is op de inhoudelijke taken, weet wat voor impact wijzigingen hebben voor mensen, processen, systemen en ketens en goed oog heeft voor maatschappelijke impact.
Projectleider inspectiedienst over V&M-er
“Hij heeft de analyses voortreffelijk gedaan. Het project was heel complex. Hij bijt zich er goed in vast, verdiept zich. Hij heeft goede schriftelijke en mondelinge adviesvaardigheden, zijn adviezen zijn altijd goed onderbouwd. Hij is nog jong en heel erg slim. Pakt dingen snel op, weet zelf wat hij moet doen. Ik heb een heel goede indruk van hem. Hij is een belangrijke schakel in het project, die je echt tot het einde wilt betrekken. Qua ontwikkeling: hij heeft veel in zijn mars. Zeker voor complexe zaken.”