Wat doet een informatie architect?

Als informatiearchitect bij Vellekoop & Meesters (V&M) werk je aan het aan het richting geven op de ontwikkeling van overheidsorganisaties en hun informatievoorziening. Je zorgt dat je snel de klantomgeving doorgrondt en op basis daarvan breng je structuren aan die helpen om vraagstukken in te kaderen en richting te geven. Dit alles in lijn met de doelen van de organisatie en de speerpunten van het management. Zo kun je bijvoorbeeld adviseren over de consequenties van een reorganisatie of wat goede strategieën zijn voor het vernieuwen van het ICT landschap. Vaak zijn we ook bezig met de informatie-uitwisseling in ketens waarbij het de uitdaging is om samen met meerdere organisaties (publiek én privaat) te komen tot een resultaat.
Projectleider inspectiedienst over V&M-er
“Hij heeft de analyses voortreffelijk gedaan. Het project was heel complex. Hij bijt zich er goed in vast, verdiept zich. Hij heeft goede schriftelijke en mondelinge adviesvaardigheden, zijn adviezen zijn altijd goed onderbouwd. Hij is nog jong en heel erg slim. Pakt dingen snel op, weet zelf wat hij moet doen. Ik heb een heel goede indruk van hem. Hij is een belangrijke schakel in het project, die je echt tot het einde wilt betrekken. Qua ontwikkeling: hij heeft veel in zijn mars. Zeker voor complexe zaken.”