Wat is BPMN?

BPMN (Business Process Modelling Notation) is een standaardmethode om bedrijfsprocessen grafisch weer te geven. Met het bedrijfsprocesmodel kan eenvoudig worden gecommuniceerd over de bedrijfsprocessen. Door het gebruik van de standaardmethode BPMN kunnen processen gemakkelijk worden vergeleken en uitgelegd. Het is een stroomdiagrammethode, dus een methode waarmee alle stappen binnen een proces worden opgeschreven en in kaart gebracht. Het doel daarvan is om bedrijven efficiënter te maken door de processen visueel te maken en de overbodige stappen aan te wijzen. Maar het heeft ook andere doeleinden, zoals inspelen op veranderingen (bijvoorbeeld de implementatie van nieuwe wetgeving) of het kunnen uniformeren van processen of de gehele breedte van de organisatie. Het is altijd goed om een bepaald proces of een voorgesteld proces in kaart te brengen en op die manier te analyseren. De experts van Vellekoop & Meesters zorgen er hierbij voor dat niet alleen het procesmodel wordt opgetekend, maar dat ook de informatie die nodig is voor uitvoering van het proces bekend is en dat informatie en proces met elkaar in samenhang gebracht zijn.
Projectleider inspectiedienst over V&M-er
“Hij heeft de analyses voortreffelijk gedaan. Het project was heel complex. Hij bijt zich er goed in vast, verdiept zich. Hij heeft goede schriftelijke en mondelinge adviesvaardigheden, zijn adviezen zijn altijd goed onderbouwd. Hij is nog jong en heel erg slim. Pakt dingen snel op, weet zelf wat hij moet doen. Ik heb een heel goede indruk van hem. Hij is een belangrijke schakel in het project, die je echt tot het einde wilt betrekken. Qua ontwikkeling: hij heeft veel in zijn mars. Zeker voor complexe zaken.”