Over V&M

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau met gedreven vakmensen die staan voor inhoud, kwaliteit, integriteit en duurzaamheid.

Wij brengen al 25 jaar organisatie, informatie en IT bij elkaar, op een economisch en maatschappelijk verantwoorde manier.

Wij analyseren en bedenken oplossingen voor complexe organisatie-, innovatie- en informatievraagstukken. Voor ons speelt informatiehuishouding een centrale rol om organisaties, procesketens of samenwerkingsverbanden beheersbaar en optimaal te laten functioneren.

Vellekoop & Meesters is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Bekijk ook ons bedrijfsprofiel op

Implementatie
Het begeleiden van organisaties bij het toepassen van organisatie- en informatiemethoden
Analyse
Het uitvoeren van business-, proces- en informatieanalyses
Programma-, project en interimmanagement
Het managen van programma's en projecten bij verandertrajecten
Architectuurmanagement
Het opzetten van doordachte business- en informatiearchitecturen
Business cases
Het opstellen van business cases ten behoeve van managementbesluitvorming
Keteninformatisering
Het oplossen van complexe uitdagingen in informatievoorziening voor ketensamenwerking

Ons team

Projecten

De Belastingdienst verwerkt enorme hoeveelheden gegevens van miljoenen personen en bedrijven. In zijn rol als epic owner en businessanalist draagt Wilko bij aan het efficiënt verwerken van verstrekken van deze gegevens. “Ik kan mij voorstellen dat ons werk soms wat abstract lijkt. Maar er zijn veel projecten die...”
Richard werkt via Geonovum aan de nieuwe Omgevingswet. Hij quoot graag Johan Cruijff: "Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen. Zo is het ook met modelleren.” Eenvoud en eenduidigheid van modellen is cruciaal om zo’n complex geheel van processen en gegevens hanteerbaar te maken.
Drewes werkt als business- en informatieanalist bij het datateam Werk Participatie en Inkomen (WPI) bij de Gemeente Amsterdam. Het datateam WPI is apart opgezet om een brugfunctie te vervullen tussen de business en informatievoorziening (IV).
Peter werkt als programma architect binnen het programma HARP bij het Rijksvastgoedbedrijf. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en opzetten van de architectuur op gebied van proces, applicatie, informatie en beheer. “Het is mooi om te zien dat de organisatie groeit in het werken met architectuur”.
Rogier draagt als Enterprise Architect bij aan het creëren van samenhang binnen Logius vanuit een overkoepelende visie. Zijn hoofddoelen zijn het opstellen van een Enterprise Architectuur en het onderhouden van de roadmap voor toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast wordt Rogier vaak betrokken bij diverse portfolio vraagstukken...
Caroliene is als business analist verbonden aan het deelprogramma ‘Gemeenschappelijke planning asiel’. Daarnaast is zij ook onderdeel van het team Ketenprocessen dat ondersteuning biedt aan de Adviesgroep Ketenprocessen en -informatie. “Ik kijk in beide functies vooral naar het proces, de benodigde of beschikbare informatie en de samenhang tussen...”
Jesse werkt binnen afdeling Medische Technologie aan de implementatie van EUDAMED, een nieuwe Europese database om informatie over medische hulpmiddelen inzichtelijk te maken. “We hebben IGJ gaandeweg het inzicht gegeven dat de aanstaande veranderingen meer organisatorisch dan technisch van aard waren."

Wil jij bij ons komen werken?

Vellekoop & Meesters biedt je een prikkelende en inspirerende werkomgeving. Ons werk kent dynamiek, in het maatschappelijk hart van de samenleving. Samen met de klant zoek je oplossingen op het snijvlak van informatie, organisatie en IT zodat zij sneller en beter hun werk kunnen doen.

Kom met ons in contact

Interesse in onze dienstverlening of meer weten over onze organisatie? Neem dan contact op via telefoon of email.

ISO 9001:2015 gecertificeerd
Vellekoop & Meesters is ISO 9001:2015 gecertificeerd door EIK Certificering B.V.