Over V&M

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau met gedreven vakmensen die staan voor inhoud, kwaliteit, integriteit en duurzaamheid.

Wij brengen al 25 jaar organisatie, informatie en IT bij elkaar, op een economisch en maatschappelijk verantwoorde manier.

Wij analyseren en bedenken oplossingen voor complexe organisatie-, innovatie- en informatievraagstukken. Voor ons speelt informatiehuishouding een centrale rol om organisaties, procesketens of samenwerkingsverbanden beheersbaar en optimaal te laten functioneren.

Vellekoop & Meesters is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Bekijk ook ons bedrijfsprofiel op

Implementatie
Het begeleiden van organisaties bij het toepassen van organisatie- en informatiemethoden
Analyse
Het uitvoeren van business-, proces- en informatieanalyses
Programma-, project en interimmanagement
Het managen van programma's en projecten bij verandertrajecten
Architectuurmanagement
Het opzetten van doordachte business- en informatiearchitecturen
Business cases
Het opstellen van business cases ten behoeve van managementbesluitvorming
Keteninformatisering
Het oplossen van complexe uitdagingen in informatievoorziening voor ketensamenwerking

Ons team

Onze projecten

ProRail
Bij ProRail heeft het programma Fun2Share als doel de implementatie van SharePoint Online/OFFICE 365 als nieuw samenwerkingsplatform, intranet en digitaal archief voor alle medewerkers. Onderdeel van deze implementatie is het herstructureren van informatie tijdens een grootschalig migratietraject waarbij het samenwerken via documentmanagement centraal staat. V&M levert een senior implementatiemanager die niet alleen zorg draagt voor een louter technische implementatie, maar zich daarnaast richt op kwalitatief en duurzaam documentmanagement in combinatie met een goede adoptie door de gebruikers.
NVWA
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is in opdracht van de Tweede Kamer bezig met een grootschalig veranderprogramma Procesvernieuwing Informatie en ICT (PI&I). Dit betreft het herinrichten van kernactiviteiten zoals toezicht, inspecteren, keuren en handhaven en de ontwikkeling van bijbehorende IT-systemen. V&M vervult een belangrijke trekkersrol in dit veranderprogramma. Het programma wordt conform de Agile SAFe methodiek uitgevoerd en V&M levert de chief product-owner, de system architect, implementatieprojectleider, business architect en informatieanalisten die een sleutelrol vervullen.
Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is bezig met de ontwikkeling en implementatie van een grootschalig terreinbeheersysteem (CMSi). Dit systeem ondersteunt het vastleggen van flora- en faunawaarnemingen, het invoeren van beheerplanning, de vastgoedregistratie en het facturatieproces, allemaal ten behoeve van het verbeteren van (natuur)terreinen. V&M levert de lead informatieanalist voor dit programma die vraagstukken over de implementatie, het beheer en de doorontwikkeling van dit terreinbeheersysteem analyseert en uitwerkt.
RVO.nl
De rijksoverheid zet sinds enkele jaren in op een clustering en bundeling van uitvoeringsinstanties en toezichthouders. Zo is ook besloten de uitvoerende taken met betrekking tot de visserij vanuit het ministerie van EZ onder te brengen bij een uitvoerende organisatie, namelijk RVO. Het programma TransVIR2RVO heeft als doel deze transitie van de visserij gerelateerde uitvoeringstaken en ICT systemen te begeleiden. V&M levert een senior adviseur die sinds het begin betrokken is bij dit programma, vanuit zowel een adviserende rol bij de vorming van het programma als nu ook bij de uitvoering van projectactiviteiten binnen het programma.
Raad voor de Rechtspraak
Het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) zorgt ervoor dat procedures sneller, eenvoudiger en toegankelijker worden bij de Rechtspraak. V&M levert voor het deelproject System-to-System (S2S) de product owner. Vanuit het S2S project wordt het Aansluitpunt Rechtspraak (AR) ontwikkeld, een generieke systeemkoppeling waarmee ketenpartijen zoals advocaten, deurwaarders, verzekeraars, bewindvoerders of bestuursorganen geautomatiseerd gegevens kunnen uitwisselen in de digitale procedures/rechtszaken bij de Rechtspraak via berichtenverkeer (ebXML).
Bij12
BIJ12 werkt aan een ICT-infrastructuur ter ondersteuning van het nieuwe subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer (ANLb 2016). Doel van de ICT-infrastructuur is het beter en uniformer beschikbaar maken van informatie voor alle partijen binnen de keten agrarisch natuurbeheer. V&M levert een senior projectleider die binnen het complexe samenwerkingsverband verantwoordelijk is voor het ontwerp, de ontwikkeling en inbeheername van drie applicaties binnen de ICT-infrastructuur. Tevens levert V&M een informatieanalist die de analyse- en ontwerpwerkzaamheden binnen het project voor zijn rekening neemt.

Wil jij bij ons komen werken?

Vellekoop & Meesters biedt je een prikkelende en inspirerende werkomgeving. Ons werk kent dynamiek, in het maatschappelijk hart van de samenleving. Samen met de klant zoek je oplossingen op het snijvlak van informatie, organisatie en IT zodat zij sneller en beter hun werk kunnen doen.

Kom met ons in contact

Interesse in onze dienstverlening of meer weten over onze organisatie? Neem dan contact op via telefoon of email.

ISO 9001:2015 gecertificeerd
Vellekoop & Meesters is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked