Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is bezig met de ontwikkeling en implementatie van een grootschalig terreinbeheersysteem (CMSi). Dit systeem ondersteunt het vastleggen van flora- en faunawaarnemingen, het invoeren van beheerplanning, de vastgoedregistratie en het facturatieproces, allemaal ten behoeve van het verbeteren van (natuur)terreinen. V&M levert de lead informatieanalist voor dit programma die vraagstukken over de implementatie, het beheer en de doorontwikkeling van dit terreinbeheersysteem analyseert en uitwerkt.

NVWA
ProRail