RVO.nl

De rijksoverheid zet sinds enkele jaren in op een clustering en bundeling van uitvoeringsinstanties en toezichthouders. Zo is ook besloten de uitvoerende taken met betrekking tot de visserij vanuit het ministerie van EZ onder te brengen bij een uitvoerende organisatie, namelijk RVO. Het programma TransVIR2RVO heeft als doel deze transitie van de visserij gerelateerde uitvoeringstaken en ICT systemen te begeleiden. V&M levert een senior adviseur die sinds het begin betrokken is bij dit programma, vanuit zowel een adviserende rol bij de vorming van het programma als nu ook bij de uitvoering van projectactiviteiten binnen het programma.

ProRail
Bij12