Raad voor de Rechtspraak

Het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) zorgt ervoor dat procedures sneller, eenvoudiger en toegankelijker worden bij de Rechtspraak. V&M levert voor het deelproject System-to-System (S2S) de product owner. Vanuit het S2S project wordt het Aansluitpunt Rechtspraak (AR) ontwikkeld, een generieke systeemkoppeling waarmee ketenpartijen zoals advocaten, deurwaarders, verzekeraars, bewindvoerders of bestuursorganen geautomatiseerd gegevens kunnen uitwisselen in de digitale procedures/rechtszaken bij de Rechtspraak via berichtenverkeer (ebXML).

NVWA