ProRail

Bij ProRail heeft het programma Fun2Share als doel de implementatie van SharePoint Online/OFFICE 365 als nieuw samenwerkingsplatform, intranet en digitaal archief voor alle medewerkers. Onderdeel van deze implementatie is het herstructureren van informatie tijdens een grootschalig migratietraject waarbij het samenwerken via documentmanagement centraal staat. V&M levert een senior implementatiemanager die niet alleen zorg draagt voor een louter technische implementatie, maar zich daarnaast richt op kwalitatief en duurzaam documentmanagement in combinatie met een goede adoptie door de gebruikers.

Staatsbosbeheer
RVO.nl