NVWA

NVWA is bezig met een grootschalig veranderprogramma Blik op 2017 in opdracht van de Tweede Kamer. Dit programma betreft het herinrichten van kernactiviteiten zoals toezicht, inspecteren, keuren en handhaven en de ontwikkeling van de bijbehorende IT-systemen. V&M vervult een belangrijke trekkersrol bij dit veranderprogramma. Het programma wordt conform de Agile SAFe methodiek uitgevoerd en V&M levert de chief product-owner, een senior-adviseur en twee scrum-masters/informatie analisten die een sleutel rol vervullen.

Raad voor de Rechtspraak
Staatsbosbeheer

Geef een antwoord