Bij12

BIJ12 werkt aan een ICT-infrastructuur ter ondersteuning van het nieuwe subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer (ANLb 2016). Doel van de ICT-infrastructuur is het beter en uniformer beschikbaar maken van informatie voor alle partijen binnen de keten agrarisch natuurbeheer. V&M levert een senior projectleider die binnen het complexe samenwerkingsverband verantwoordelijk is voor het ontwerp, de ontwikkeling en inbeheername van drie applicaties binnen de ICT-infrastructuur. Tevens levert V&M een informatieanalist die de analyse- en ontwerpwerkzaamheden binnen het project voor zijn rekening neemt.

RVO.nl