De NVWA transformeert alle kernactiviteiten zoals toezicht, inspectie en keuren naar risicogericht en geprogrammeerd handhaven. Dit vergt redesign en harmonisatie van alle processen en de ontwikkeling van één nieuwe ICT basisvoorziening. In het veranderprogramma vervullen V&M-adviseurs sleutelrollen op het gebied van informatieanalyse, architectuur en implementatie. Jos Overbeek, senior adviseur bij V&M, is in verschillende rollen betrokken bij het veranderprogramma. Over zijn periode als informatieanalist in de procesontwerpfase vertelt hij: “Een van mijn uitdagingen  is om mensen uit verschillende domeinen te laten inzien dat hun werk in essentie veel raakvlakken heeft. Als informatieanalist zie je dat al snel maar de kunst is om dat besef óók op de werkvloer te laten ontstaan. We bedachten een aanpak waarbij inspecteurs uit verschillende domeinen – zoals horeca en rood vlees – elkáárs processen moesten uitleggen. Zo ontdekten ze zelf de overlap en dat leidt tot draagvlak voor generieke oplossingen.”

Als product manager leidt Jos 8 scrumteams in goede banen. “In zo’n grootschalig Agile programma is het borgen van een eenduidig eindbeeld en onderlinge aansluiting van activiteiten van de scrum-teams essentieel. Dit bereik ik door heel veel contact te hebben met de product owners en informatieanalisten – formeel en informeel.”

Wat de klant opvalt aan de V&M-ers op dit project is dat zij snel diepgaande kennis opdoen op het inhoudelijk domein, de (beoogde) werkprocessen, de systemen én het programma. Zij plaatsen zelf hun eigen taken in een bredere context en dragen daarmee uit zichzelf bij aan het grotere doel.

"Een van mijn uitdagingen  is om mensen uit verschillende domeinen te laten inzien dat hun werk in essentie veel raakvlakken heeft."