Projecten

Jesse werkt binnen afdeling Medische Technologie aan de implementatie van EUDAMED, een nieuwe Europese database om informatie over medische hulpmiddelen inzichtelijk te maken. “We hebben IGJ gaandeweg het inzicht gegeven dat de aanstaande veranderingen meer organisatorisch dan technisch van aard waren."
Richard werkt via Geonovum aan de nieuwe Omgevingswet. Hij quote graag Johan Cruijff: "Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen. Zo is het ook met modelleren.” Eenvoud en eenduidigheid van modellen is cruciaal om zo’n complex geheel van processen en gegevens hanteerbaar te maken.
De Belastingdienst verwerkt enorme hoeveelheden gegevens van miljoenen personen en bedrijven. In zijn rol als epic owner en businessanalist draagt Wilko bij aan het efficiënt verwerken van verstrekken van deze gegevens. “Ik kan mij voorstellen dat ons werk soms wat abstract lijkt. Maar er zijn veel projecten die direct impact...”
Peter werkt als programma architect binnen het programma HARP bij het Rijksvastgoedbedrijf. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en opzetten van de architectuur op gebied van proces, applicatie, informatie en beheer. “Het is mooi om te zien dat de organisatie groeit in het werken met architectuur”.
Rogier draagt als Enterprise Architect bij aan het creëren van samenhang binnen Logius vanuit een overkoepelende visie. Zijn hoofddoelen zijn het opstellen van een Enterprise Architectuur en het onderhouden van de roadmap voor toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast wordt Rogier vaak betrokken bij diverse portfolio vraagstukken...