Wat is informatiehuishouding en waarom is het belangrijk?

Vellekoop & Meesters is een onafhankelijk adviesbureau met ruim 25 jaar ervaring bij met name overheid en not-for-profit organisaties. Onze adviseurs analyseren en realiseren oplossingen voor complexe organisatie-, innovatie- en informatievraagstukken. Voor Vellekoop & Meesters speelt informatiehuishouding een centrale rol om organisaties en procesketens beheersbaar en optimaal te laten functioneren. Vellekoop & Meesters is een adviesbureau gespecialiseerd in het op orde brengen van de informatiehuishouding. Met de informatiehuishouding bedoelen we hier alle informatie die nodig is om de primaire processen in een organisatie goed te laten lopen. Hiervoor moet je onder andere weten:

– Om welke informatie het gaat

– Wanneer je welke informatie nodig hebt

– Waar de informatie gevonden kan worden

– En wie toegang tot deze informatie moet hebben

Een belangrijk onderdeel daarbij is gegevensmodellering. Hierdoor krijg je een goed beeld van de benodigde data en hoe de onderlinge relaties (moeten) zijn. Is het gegevensmodel eenmaal op orde, dan kan je vandaaruit verder werken aan je bedrijfsarchitectuur of procesinrichting.

Waarom is informatiehuishouding belangrijk?

Vandaag de dag is informatie veel gemakkelijker te krijgen en het is veel openbaarder. Daarnaast vragen burgers er specifiek naar om bepaalde soorten informatie openbaar te maken. Veel meer dan voorheen heb je nu dus inzage in allerlei data en gegevens en dat moet goed worden georganiseerd. Wat mag je wel- en wat mag je niet zien? Wie mag wel toegang en wie niet? Wat zijn de regels omtrent privacy, het verzamelen, documenteren van informatie en het beheren ervan? Deze en een groot aantal andere vraagstukken komen aan bod als je je informatiehuishouding optimaliseert.
Projectleider inspectiedienst over V&M-er
“Hij heeft de analyses voortreffelijk gedaan. Het project was heel complex. Hij bijt zich er goed in vast, verdiept zich. Hij heeft goede schriftelijke en mondelinge adviesvaardigheden, zijn adviezen zijn altijd goed onderbouwd. Hij is nog jong en heel erg slim. Pakt dingen snel op, weet zelf wat hij moet doen. Ik heb een heel goede indruk van hem. Hij is een belangrijke schakel in het project, die je echt tot het einde wilt betrekken. Qua ontwikkeling: hij heeft veel in zijn mars. Zeker voor complexe zaken.”

Werken met Vellekoop en Meesters

V&M is een informatiehuishouding adviesbureau dat informatie-specialisten en bedrijven samenbrengt. We werken veel met overheidsinstellingen en non-profit organisaties en specialiseren ons in het oplossen van sociale- en maatschappelijke vraagstukken. We zorgen er ook voor dat onze specialisten zich daar nauw bij betrokken voelen. Het is ons doel om meerjarige samenwerkingsprojecten op te zetten, zodat onze specialisten een deel worden van de werknemers en het bedrijf door en door leren kennen. Met onze begeleiding zorgen we er samen voor dat jouw informatiebeheer volledig wordt geoptimaliseerd en beveiligd.