Wat is informatiebeveiliging?

Informatiebeveilliging speelt binnen de overheid een steeds grotere rol in het vakgebied van informatiemanagement. Nieuwe wetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) en de Wet Meldplicht Datalekken moeten ervoor zorgen dat overheidsinstanties veilig en vertrouwelijk omgaan met gegevens van burgers en bedrijven. Informatiebeveiliging is continu in ontwikkeling, onder meer met de invoering van wetten zoals de Wet Digitale Overheid (die regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid) of de Wet Open Overheid (ter vervanging van de WOB, bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.) Als we het hebben over informatiebeveiliging, dan hebben we het over vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen een organisatie. Het is een reeks maatregelen, processen en procedures die alle informatie die in een bedrijf wordt geproduceerd moet beschermen tegen externe- en interne bedreigingen. Deze bedreigingen zijn met de digitalisering natuurlijk veel groter en talrijker geworden. Het doel van deze beveiliging is om risico’s te minimaliseren, om continuïteit te bevorderen en om kansen te vergroten. Vellekoop en Meesters weet wat er speelt en wat er nodig is om informatiebeveiliging binnen uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. Zonder dat dit de primaire bedrijfsvoering in de weg zit.
Projectleider inspectiedienst over V&M-er
“Hij heeft de analyses voortreffelijk gedaan. Het project was heel complex. Hij bijt zich er goed in vast, verdiept zich. Hij heeft goede schriftelijke en mondelinge adviesvaardigheden, zijn adviezen zijn altijd goed onderbouwd. Hij is nog jong en heel erg slim. Pakt dingen snel op, weet zelf wat hij moet doen. Ik heb een heel goede indruk van hem. Hij is een belangrijke schakel in het project, die je echt tot het einde wilt betrekken. Qua ontwikkeling: hij heeft veel in zijn mars. Zeker voor complexe zaken.”